[Free Download] Chia sẻ lịch treo tường Công giáo 2022

Mến chào Bạn,

Một mùa xuân nữa lại sắp về trên quê hương Việt Nam.

Oenix xin phép chia sẻ file in lịch treo tường Công giáo 2022

Thông tin file PSD

  • Kích thước: 40x60cm
  • Hệ màu: CMYK
  • Đô phân giải: 300dpi
  • Công nghệ in phù hợp: Giấy Couches 150 gsm, 200gsm…

Link download

Các bạn được phép tải về và sử dụng miễn phí, chúc các bạn sử dụng hữu ích file in này.

Link download: 

 

BỘ SỐ LỊCH CÔNG GIÁO 2022

  1. [Free Download] Chia sẻ lịch treo tường Công giáo 2022 (M1)
  2. [Free Download] Chia sẻ lịch treo tường Công giáo 2022 (M2)
  3. [Free Download] Chia sẻ lịch treo tường Công giáo 2022 (M3)
  4. Tải Bộ Lịch Công Giáo 2022
Xem thêm:  Vai trò của Sales Kit trong kinh doanh hiệu quả