[Free Download] Chia sẻ lịch treo tường Mừng Xuân Don Bosco 2022

Mến chào Bạn,

Một mùa xuân nữa lại sắp về trên quê hương Việt Nam.

Oenix xin phép chia sẻ file in lịch treo tường Mừng Xuân Don Bosco 2022

Thông tin file in

  • Kích thước: 30x70cm
  • Hệ màu: CMYK
  • Đô phân giải: 300dpi
  • Công nghệ in phù hợp: Giấy Couches 150 gsm, 200gsm…

Link download

Các bạn được phép tải về và sử dụng miễn phí, chúc các bạn sử dụng hữu ích file in này.

Link download: 

  1. [Free Download] Chia sẻ lịch treo tường Công giáo 2022 (M1)
  2. [Free Download] Chia sẻ lịch treo tường Công giáo 2022 (M2)
  3. [Free Download] Chia sẻ lịch treo tường Công giáo 2022 (M3)
  4. Tải Bộ Lịch Công Giáo 2022
Xem thêm:  Hãy bắt đầu Thiết kế Thương hiệu khi Bạn sẵn sàng trả lời những câu hỏi sau